Prečo je odliv a príliv?
Videozáznam z prednášky, ktorú predniesli
profesor Peter Moczo a docent Sebastián Ševčík
v Divadle Aréna dňa 8.8.2012
v cykle prednášok v rámci Detskej univerzity Komenského

Videozáznam a prednáška vo formáte PDF


Spektrum vedy:
Zemetrasenie ukryté v číslach

  Flash video časti relácie Spektrum vedy vysielanej 16.2.2012 na STV2


Hodina vedy
Zemetrasenia a seizmické vlny: nechcená katastrofa
i nenahraditeľný nástroj poznávania našej planéty a vesmíru
Dňa 18. 11. 2010 predniesol profesor Peter Moczo prednášku
v rámci projektu Hodina vedy. Videozáznam je na www.hodinavedy.skFyzika zemetrasení a seizmické ohrozenie
vo svete a na Slovensku
Dňa 25. 5. 2010 bol profesor Peter Moczo hosťom vedeckej cukrárne.
Prednáška (pdf), videozáznam a fotoreportáž sú na www.vedatechnika.sk

  Informačný leták k prednáške

    Prednáška

    Videozáznam

    Fotoreportáž


Otvorenie Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko
ppt prezentácia, ktorú prezentoval profesor Peter Moczo
pri oficiálnom otvorení Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko
dňa 14.11.2007 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

  Prezentácia k otvoreniu Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko
Prečo sa občas zem trasie?
ppt prezentácia k prednáške, ktorú predniesol profesor Peter Moczo
v Aule Univerzity Komenského dňa 28.8.2007
v cykle prednášok v rámci Detskej univerzity Komenského

  Úvodný text k prednáške

Prezentácia (Presentation, 30 MB)
Zemetrasenia a seizmológia budúcnosti
(Earthquakes and seismology of the future, in Slovak)

ppt prezentácia k prednáške, ktorú predniesol profesor Peter Moczo
v Aule Univerzity Komenského dňa 16.11.2005
pri príležitosti Európskeho týždňa vedy

  Úvodný text k prednáške

1. Časť
(Part 1, 13 MB)


 
2. Časť
(Part 2, 32 MB)


 
3. Časť
(Part 3, 30 MB)


Simulácia : Údolie Grenoble, vertikálny zlom
(Simulation : Grenoble Valley, vertical fault, 9MB)


  Moczo, P., Labák, P., 2000. Zemetrasenia a seizmické ohrozenie. Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava.
  Moczo, P., Kristek, J., 2004. Numerické modelovanie seizmického pohybu. Čs. čas. fyz. 54(4), 182-184.